Logistiek

Medische radio-isotopen hebben een korte halveringstijd en sommige verliezen hun werkzaamheid al binnen een paar uur. Daarom moeten medische isotopen zeer snel en efficiënt van de reactor naar de patiënt worden getransporteerd. Dit vereist nauwe samenwerking tussen de reactor, de verwerkingsfaciliteit en het ziekenhuis, evenals een unieke infrastructuur. Een goed ontworpen logistiek van de gebouwen en hun nabijheid maakt het hele PALLAS Programme tot een uitzonderlijke en complete infrastructuur voor de productie en verwerking van medische radio-isotopen en hun snelle levering aan patiënten.

Reactor- en logistiekgebouw

  • Biedt ondersteuning aan de werknemers die rechtstreeks werken in de bestraling en verwerking van radio-isotopen.
  • In het logistiekgebouw is een chemisch laboratorium geïnstalleerd voor de kwaliteitscontrole van de processen die plaatsvinden in de reactor en er is een laboratorium waar materialen worden voorbereid voor bestraling.
  • In het logistiekgebouw zijn ook faciliteiten waar producten worden klaargemaakt voor transport.
Reactor&logistics building
Support building hall

Supportgebouw

  • Hier worden alle personen en alle goederen die de reactor in- en uitgaan aan een veiligheidscontrole onderworpen. Het supportgebouw maakt integraal deel uit van de beveiligingslaag van het reactorgebouw.
  • Het gebouw biedt technische ruimtes en kleedkamers voor de werknemers op de benedenverdieping en kantoren en onderzoeks- en trainingsfaciliteiten op de bovenverdiepingen.

Nuclear Health Centre

  • Doordat het Nuclear Health Centre zich dicht bij de reactor en het logistiekgebouw bevindt, neemt de kwaliteit van de bestraalde isotopen niet af vanwege langdurig transport.
  • Isotopen die in de reactorkern zijn bestraald, worden in het NHC verwerkt tot het uiteindelijke medicijn dat aan de ziekenhuizen kan worden geleverd.
NHC
Hospital

Transport naar het ziekenhuis

  • Medische radio-isotopen helpen bij de behandeling en diagnose van 30.000 patiënten per dag.