De reactor

PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor, die de verouderde Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Nederland de komende 50 jaar miljoenen mensen blijven helpen. PALLAS gaat isotopen produceren voor diagnose en therapie en (medisch) nucleair onderzoek uitvoeren.

FAQ

Waarom is de PALLAS-reactor nodig?

Er zijn wereldwijd weinig reactoren die medische isotopen produceren en de gemiddelde leeftijd van deze reactoren is hoog. De behoefte aan medische isotopen, met name therapeutische, neemt toe. De huidige reactor (HFR) is verantwoordelijk voor de productie van een derde van de wereldbehoefte, maar de HFR moet worden vervangen. Zonder de PALLAS-reactor komt de levering van medische isotopen wereldwijd onder druk te staan.

Kunnen alleen reactoren medische isotopen produceren?

Naast reactoren maken ook cyclotrons isotopen, maar die hebben enkel diagnostische doeleinden en produceren een kleiner volume. Zowel reactors als cyclotrons zijn nodig. 

Is het ontwerp definitief?

De PALLAS-reactor is het verst gevorderde bouwproject voor dit type reactor in Europa. Het technisch ontwerp bestaat uit drie fasen:
1. Conceptual design
2. Basic design
3. Detailed design
De eerste twee fasen zijn inmiddels afgerond.

Meer over het ontwerp

Wat gebeurt er met radioactief afval?

Het radioactief afval in Nederland wordt bij één bedrijf verzameld en opgeslagen: de COVRA, de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval, in Vlissingen. Voordat het afval opgeslagen kan worden, moet het eerst goed en veilig ingepakt worden, bijvoorbeeld door het afval te vermengen met beton en daarna in speciale stalen vaten op te slaan.

Meer over COVRA

Wat zijn de wettelijke voorschriften om de reactor te bouwen en te exploiteren?

Om de bouw van de nieuwe reactor mogelijk te maken, moeten verschillende overheidsinstanties beslissen of het project voldoet aan de voorschriften en de nodige vergunningen afgeven.

Meer over vergunningen