Vergunningen

Om de bouw van de nieuwe reactor mogelijk te maken, moeten verschillende overheidsinstanties beslissen of het project voldoet aan de voorschriften en de nodige vergunningen afgeven. Hieronder staat een overzicht van de vergunningen die van kracht zijn en wat hun reikwijdte is. Andere vergunningen zullen in de toekomst nodig zijn en daar wordt ondertussen aan gewerkt.

Wet natuurbescherming

bouw en exploitatie PALLAS-gebied (Lay Down Area)

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

boren van pijpleiding onder de N9

Provinciale verordening

constructies voor wateropname bij het Noordhollandsch Kanaal, boren van een pijpleiding onder de N502, aanleg van een tijdelijke toegangsweg van de Lay Down Area naar de N502

Waterwet

Lay Down Area, aanleg secundair koelsysteem, opname en afvoer van water naar/van de PALLAS-reactor, aanleg Pit & Foundation

Ontgrondingenwet

Lay Down Area, aanleg secundair koelsysteem, opname en afvoer van water naar/van de PALLAS-reactor, aanleg Pit & Foundation

Kernenergiewet

totstandbrenging van de reactor

Bouwbesluit

PALLAS-reactor

Bestemmingsplan 

nucleaire bestemming PALLAS-terrein

Contactformulier

Nature landscape