Persbericht

Publicatie bestemmingsplannen en Plan-MER

06 mei 2021

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) heeft een tweetal bestemmingsplannen inclusief een Plan-MER ingediend bij de gemeente Schagen. De stukken zijn vandaag op de website van de gemeente Schagen gepubliceerd.

In het ontwerp van de PALLAS-locatie zijn – sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘PALLAS-reactor’ en onherroepelijk geworden met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2020 – een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze en andere wijzigingen vormden aanleiding om een nieuwe bestemmingsplanprocedure te doorlopen. De aspecten die worden aangepast of aangevuld, zijn grofweg op te delen in drie elementen: de aanleg van een tijdelijk bouwterrein (de Laydown Area met tijdelijke toegangsweg), de uitbreiding van de bestemming “Bedrijventerrein – Bijzonder bedrijventerrein” ter facilitering van de wijzigingen in het ontwerp van de PALLAS-reactor, en het planologisch vastleggen van de ligging van het koelwaterleidingsysteem. Om voornoemde aspecten goed vast te leggen is in nauw overleg met gemeente en alle betrokken bestuursorganen een tweetal bestemmingsplannen inclusief een Plan-MER opgesteld: ‘PALLAS-plot’ en ‘Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021’.

Nadere informatie over de stukken

Voor meer informatie over de stukken: zie de site van de gemeente Schagen of kijk op Ruimtelijkeplannen.nl. Voor het Plan-MER uit 2017 en de uitkomst van de Raad van State-procedure uit 2020 klik hier.

Publicatie bestemmingsplannen en Plan-MER

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter