Persbericht

Bouwvergunning Nuclear Health Centre verkregen

17 december 2020

Vol trots kondigen wij hierbij aan dat de bouwvergunning is verkregen voor het Nuclear Health Centre (NHC) op de Energy & Health Campus in Petten. Op 8 juni diende PALLAS de aanvraag in bij de gemeente Schagen voor de bouwvergunning van het NHC, een productiefaciliteit die belangrijk is voor de productie en ontwikkeling van nucleaire medicijnen.

Vandaag heeft de gemeente deze aanvraag goedgekeurd en is de bouwvergunning afgegeven. Naar verwachting start de bouw in 2021. De vergunning wordt nu ter inzage gelegd.
Op dit moment heeft het NHC drie tenders uitgeschreven: een tender voor de bouw van het gebouw en de installaties, een tweede tender voor de cleanrooms en de derde tender voor de hotcells. Het NHC opent naar verwachting in 2022 zijn deuren.

Per dag zijn er 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen uit het Noord-Hollandse Petten. Naar verwachting zal dit aantal toenemen door nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. Naast het bestralen van medische isotopen is er ook een dringende behoefte aan productiefaciliteiten waar bestraalde grondstoffen tot halfproducten (radiochemicaliën), medische hulpmiddelen en zelfs tot het medicijn (radiofarmaca) verwerkt kunnen worden. PALLAS heeft daarom het initiatief genomen om naast de PALLAS-reactor ook het NHC in Petten te bouwen. Het verkrijgen van de bouwvergunning is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de productiefaciliteit. Het NHC is ontworpen om een flexibele infrastructuur te hebben, waarmee haar klanten over op maat gemaakte oplossingen beschikken voor de verwerking van verschillende isotoopgroepen, zoals alfa, bèta en gamma, tot radiochemicaliën, medische hulpmiddelen en/of radiofarmaca.

Het NHC wordt gebouwd in de nabijheid van de huidige reactor (de Hoge Flux Reactor) en de toekomstige PALLAS-reactor. De productiefaciliteit is complementair aan het FIELD-LAB (een onderzoeksfaciliteit voor nucleaire medicijnen) van NRG en andere faciliteiten op de Energy & Health Campus. Dit alles heeft als voordeel een geïntegreerde supply chain te bieden en daarmee efficiënt om te gaan met materialen, vervalverlies van bestraalde producten, radioactief transport, afval en de nucleaire kennis en ervaring van de verschillende nucleaire bedrijven op de campus.

Bouwvergunning Nuclear Health Centre verkregen

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter