Persbericht

Kernenergiewet vergunning PALLAS-reactor in werking

12 april 2023

De Kernenergiewetvergunning is in werking getreden, de werkzaamheden aan de Pit & Foundation mogen beginnen. Peter Dijk, programmadirecteur PALLAS: “We zijn erg blij met deze belangrijke mijlpaal. Het PALLAS-team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de verschillende vergunningaanvragen voor te bereiden. Met de Kernenergiewetvergunning kunnen we verder met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de PALLAS-reactor.” 

Op 15 februari 2023 verleende de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de Kernenergiewetvergunning voor de bouw van de PALLAS-reactor. Hierna volgde een bezwaarperiode, waarin beroep tegen de vergunning kon worden aangetekend.

Onlangs is de bezwaartermijn afgelopen en is de nu vergunning in werking getreden.

De vergunning die de ANVS heeft verleend betekent dat de PALLAS-reactor opgericht mag worden, waarmee de werkzaamheden aan de Pit & Foundation kunnen beginnen. Om de reactor in de toekomst te kunnen gebruiken is een wijziging van de kernenergiewetvergunning nodig.

Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen vanuit Petten in Noord-Holland. Dit aantal zal naar verwachting toenemen door de introductie van nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. PALLAS heeft daarom het initiatief genomen om de PALLAS-reactor in Petten te bouwen. Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de reactor.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PALLAS opgedragen door te gaan met de voorbereidingen van het project om onnodige vertraging te voorkomen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de realisatie van de bouwput doorgaan in afwachting van een definitief financieringsbesluit van de Nederlandse overheid. De officiële brief van de minister is hier te raadplegen.

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal