Waar worden isotopen wereldwijd gemaakt?

In de wereld zijn maar een handvol (oude) reactoren die de productie van medische isotopen verzorgen. Binnen 15 jaar zal naar verwachting 75% van deze reactoren vervangen moeten worden.

In de buurt van Sydney, Australië, staat een grootschalige producent van medische isotopen: ANSTO. De OPAL-reactor is relatief jong (ruim 10 jaar in bedrijf).

Europa speelt van oudsher een belangrijke rol in de productie van medische isotopen door reactors. Niet alleen zijn er verschillende reactors die een bijdrage leveren (in 2017 met name in Nederland, België, Polen en Tsjechië) ook zijn er twee molybdeen verwerkingsfaciliteiten in Europa (in Nederland en België). De FRM2-reactor in Duitsland en de in aanbouw zijnde JHR in Frankrijk zijn met name onderzoeksreactoren.

Nederland neemt een bijzondere positie in Europa in: niet alleen is Nederland momenteel de grootste producent van medische isotopen in de wereld, ook is het naast Australië het enige land dat de reactor en de molybdeenverwerkingsfaciliteit op dezelfde locatie heeft staan. Dit biedt tal van voordelen, niet in de laatste plaats het voorkomen van transport van radioactieve materialen over de weg. Omdat transporttijden worden vermeden is ook de opbrengst van het gehele productieproces groter (er vervalt minder molybdeen tijdens het proces) en daarmee de afvalstroom geringer.

In Afrika is alleen de SAFARI-reactor in Zuid Afrika, in combinatie met NTP Radioisotopes, beide in overheidshanden, wereldwijd actief in de productie van medische isotopen.

In RuslandChinaKorea en Argentinië vindt op kleine schaal productie van medische isotopen met reactors plaats. Deze landen produceren doorgaans alleen voor de lokale markt, die daar nog klein is.