Activiteiten PALLAS

PALLAS richt zich op de realisatie van de reactor, het ontwikkelen van onderzoeksprogramma’s, het Nuclear Health Centre en afvalverwerking.

Realisatie reactor

PALLAS wordt een geavanceerde nucleaire reactor, ‘dedicated’ voor medische isotopenproductie en (medisch) nucleair technologisch onderzoek.

Onderzoek

Net als in de HFR is het de bedoeling om in PALLAS hoogwaardige nucleaire onderzoeksopdrachten en -programma’s uit te voeren.

Nuclear Health Centre

PALLAS bereidt de komst van het Nuclear Health Centre (NHC) voor.

Afvalverwerking

Bij alle PALLAS-activiteiten wordt structureel elke mogelijke impact op mens en milieu op alle aspecten overwogen.