Afvalverwerking

Bij alle PALLAS-activiteiten wordt structureel elke mogelijke impact op mens en milieu op alle aspecten overwogen. PALLAS streeft ernaar negatieve effecten en risico’s weg te nemen of tot een minimum te beperken en, waar realistisch mogelijk, ten goede te keren.

Bij het ontwerp van de PALLAS-reactor is gekeken naar het efficiënt inrichten en minimaliseren van de afvalstroom van radioactief afval. Daarnaast voldoet de PALLAS-reactor aan alle (veiligheids)regelgeving op het gebied van omgang met afval. Ook wordt in de business case rekening gehouden met de ontmanteling.

Alle bedrijven in Nederland die een vergunning op grond van de kernenergiewet hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) aan te bieden. Om de zorgtaak voor het radioactieve afval te kunnen uitvoeren heeft COVRA een opslag- en verwerkingsfaciliteit gerealiseerd in Zeeland, op het haventerrein Vlissingen-Oost in de gemeente Borsele. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.covra.nl.