Bouwconsortium

Het ontwerp en de bouw van de reactor is Europees aanbesteed. PALLAS koos begin 2018 voor ICHOS: een consortium dat bestond uit de Nederlandse bedrijven Mobilis en Croonwolter&dros van de TBI holding, en het Argentijnse INVAP. In 2020 heeft PALLAS geherstructureerd en is de contractstructuur met het consortium INVAP / TBI aangepast. TBI heeft eind 2020 het consortium verlaten. Het Argentijnse INVAP, die het ontwerp van de reactor uitvoert is de overgebleven partner.

INVAP heeft ruime ervaring in grote nucleaire projecten zoals de OPAL-reactor in Australië. INVAP heeft laten zien dat hij een capabel bedrijf is dat veiligheid en succesvolle afronding binnen deadline en binnen budget tot uitvoering weet te brengen.

PALLAS en ICHOS kijken op dit moment op welke manier de bouwwerkzaamheden opnieuw in de markt kunnen worden gezet, en werken een aanbestedingsstrategie uit. Het consortium zal in nauwe samenwerking met PALLAS het uiteindelijke ‘state-of-the-art’ reactorontwerp opleveren en de bouw plus de opstart van de reactor verzorgen.