Ontwikkelingen

Wie de ontwikkelingen in de toepassing van medische isotopen van een afstand bekijkt, ziet grofweg drie trends:

1. Vanaf de jaren 1960 tot 2015 draaide het in de nucleaire geneeskunde vooral om diagnostiek. De ontwikkeling van diverse zogenaamde cold kits (tracers), verbeteringen in beeldtechnologie en de beschikbaarheid van camera’s zijn in die jaren de drijvende factoren. De nadruk lag in deze tijd minder op therapie met isotopen, al kwamen de eerste ontwikkelingen toen op gang.

2. In aanloop naar 2015 ontstonden de eerste therapeutische producten onder merknaam, zoals Zofigo en Zevalin. Het succes van deze producten betekende een impuls in de ontwikkeling van andere radiotherapeutische producten. Omdat het op de markt zetten van dit soort nieuwe producten tijd vergt, is de verwachting dat er de komende tien jaar veel nieuwe merken beschikbaar komen voor patiënten. Veelbelovend zijn de nieuwe therapeutische producten die gebaseerd zijn op lutetium-177. Zij geven een concrete invulling aan de veelgenoemde trend van personalised medicine, wat zoveel betekent als op maat gemaakte therapie voor de patiënt. Hierdoor wordt overbodige en ineffectieve therapie vermeden, wat een kostenvermindering in de zorg kan betekenen met gelijkblijvende kwaliteit van leven.

3. De derde trend heeft te maken met de zogenaamde alfastralers: isotopen die alfadeeltjes uitzenden. Met deze medische isotopen kunnen in de toekomst nog beter kleinere doelen gevonden worden, waardoor het mogelijk is zogenaamde micrometastasen te behandelen. Alfastralers zijn erg effectief in de vernietiging van tumorcellen. Verschillende universiteiten en bedrijven werken aan de ontwikkeling hiervan.

PALLAS
PALLAS zal een cruciale rol spelen in het verder brengen van de medische wetenschap, onder andere door onderzoek naar nieuwe behandelmethoden in intensieve samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, farmaceuten en wetenschappers. PALLAS heeft de ambitie om het kenniscentrum van Europa voor nucleaire medicijnen te worden.

Naast medisch onderzoek zal binnen PALLAS ook onderzoek gedaan worden naar veiligheid in nucleaire toepassingen, optimalisatie van grondstoffengebruik, ontwikkeling van nieuwe vierde-generatietechnologieën zoals gesmolten-zoutreactoren, oplossingen voor nucleair afval, (fundamenteel) materiaalonderzoek, leveringszekerheid van nucleaire energie (op de middellange en lange termijn) en levensduurverlenging van bestaande reactors.

Net als in de HFR is het de bedoeling om in PALLAS hoogwaardige nucleaire onderzoeksopdrachten en -programma’s uit te voeren voor private en publieke partijen. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is onderzoek naar nieuwe medische isotopen voor de behandeling van patiënten.

Naast medische isotopenproductie heeft PALLAS de mogelijkheid om onderzoek te verrichten. Zo kan PALLAS een belangrijke rol gaan spelen in onderzoek naar nieuwe ontwerpen van brandstoffen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van accident tolerant fuel, die de veiligheid van reactors zal vergroten.

Reactors zoals de BR-2 in België en Jules Horrowitz Reactor (in aanbouw) in Frankrijk richten zich sterk op onderzoek. Toch zijn deze reactors niet geschikt om alle typen onderzoek te doen. PALLAS kan op belangrijke punten een aanvulling worden van deze reactors.