Persbericht

Aanvraag bouwvergunning Nuclear Health Centre

08 juni 2020

Vandaag heeft PALLAS de aanvraag voor de bouwvergunning voor het Nuclear Health Centre (NHC), een productiefaciliteit die belangrijk is voor de productie en ontwikkeling van nucleaire medicijnen, bij de gemeente Schagen ingediend. Het NHC opent naar verwachting in 2022 zijn deuren. De productiefaciliteit gaat in opdracht van ziekenhuizen en de farmaceutische sector op grote schaal bestraalde grondstoffen uit een reactor tot medicijnen verwerken. Met deze producten kunnen miljoenen patiënten in ziekenhuizen worden behandeld.

Per dag zijn er 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen uit het Noord-Hollandse Petten. Naar verwachting zal dit aantal toenemen door nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker, hart- en vaatziekten wereldwijd. Naast het bestralen van medische isotopen is er ook een dringende behoefte aan productiefaciliteiten waar bestraalde grondstoffen tot halfproducten (radiochemicaliën) en zelfs tot het medicijn (radiofarmaca) verwerkt kunnen worden. PALLAS heeft daarom het initiatief genomen om naast de PALLAS-reactor ook het NHC in Petten te bouwen. Het indienen van de bouwvergunning is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de productiefaciliteit. Het NHC is ontworpen om een flexibele infrastructuur te hebben, waarmee haar klanten over op maat gemaakte oplossingen beschikken voor de verwerking van verschillende isotoopgroepen, zoals alfa, bèta en gamma, tot radiochemicaliën en/of radiofarmaca.

Het NHC wordt gebouwd op de Energy & Health Campus (EHC), in de nabijheid van de huidige reactor (de Hoge Flux Reactor) en de toekomstige PALLAS-reactor. De productiefaciliteit is complementair aan het FIELD-LAB van NRG en andere faciliteiten op de EHC. Dit alles heeft als voordeel een geïntegreerde supply chain te bieden en daarmee efficiënt om te gaan met materialen, vervalverlies van bestraalde producten, radioactief transport, afval en de nucleaire kennis en ervaring van de verschillende nucleaire bedrijven op de EHC.

Samen met nationale en internationale partners, werken PALLAS en NRG samen aan de productie en ontwikkeling van medische isotopen voor de gezondheid van miljoenen patiënten per jaar. Twee weken geleden hebben PALLAS en NRG een nieuwe organisatiestructuur bekendgemaakt. Met de vorming van een personele unie, de start van het NHC en de ontwikkeling van FIELD-LAB wordt een stevige impuls gegeven aan de totstandkoming van een gedeelde toekomststrategie voor de verdere ontwikkeling en productie van medische isotopen.

Aanvraag bouwvergunning Nuclear Health Centre

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter