Persbericht

IAEA-experts bezoeken Petten voor missie over veiligheidsaspecten van het PALLAS-reactorbouwprogramma

03 juli 2024

IAEA-experts bezochten het PALLAS-kantoor in Alkmaar en de bouwplaats van de PALLAS-reactor in Petten voor een missie naar veiligheidsaspecten van het nucleaire bouwprogramma. Deze missie was aangevraagd door de ANVS – de toezichthouder – en PALLAS.

Van 25 juni tot 2 juli bezocht een team van vijf internationale experts en een IAEA-medewerker namens het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) de bouwplaats van de PALLAS-reactor in Petten en het PALLAS-kantoor in Alkmaar. Het doel van deze missie was om de veiligheidsaspecten van het PALLAS bouwprogramma en de overgang van de bouw- naar de inbedrijfstellingsfase onder de loep te nemen.

Het IAEA-team heeft ruim een week gekeken naar de processen, procedures en veiligheidsaspecten met betrekking tot de bouw van de PALLAS-reactor in afdelingen zoals engineering, kwaliteit en operatie. Het IAEA concludeert dat de PALLAS-organisatie op de vlakken nauw aansluit bij de veiligheidsnormen vastgesteld door het IAEA. Het is dan ook duidelijk dat NRG PALLAS goed voorbereid is om de volgende fase, de bouw van de PALLAS-onderzoeksreactor, op zich te nemen.

De teamleider van de IAEA-missie, Joseph Christensen (Senior Nuclear Safety Officer), complimenteerde NRG PALLAS met de grondige voorbereiding, openheid en technische kennis van de medewerkers tijdens de uitvoering van de missie. Het team erkent ook de inzet van het management en het personeel van PALLAS om de veiligheid tijdens de toekomstige bouwactiviteiten te blijven garanderen.

Er zijn aanbevelingen gedaan voor enkele gebieden, waaronder, organisatie en management, bouwprogramma en -activiteiten, opleidings- en kwalificatieprogramma's en veiligheidsdocumenten. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de veiligheid bij het ontwerp en de bouw van de PALLAS-reactor centraal blijft staan.

Wereldwijd worden dagelijks meer dan 30.000 patiënten geholpen met de medische isotopen van de huidige HFR-reactor, die door NRG PALLAS worden geëxploiteerd. Om de productie en beschikbaarheid van de essentiële ingrediënten van de nucleaire geneeskunde in de toekomst veilig te stellen, is NRG PALLAS bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe PALLAS-reactor. Constructie zal aanvangen na een positief resultaat van de staatssteunprocedure.

 

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal