Persbericht

Nucleaire Nieuwbouw in NL: Tractebel en NRG|PALLAS bundelen krachten

17 maart 2023

Vandaag hebben Tractebel en NRG|PALLAS een intentieverklaring ondertekend om samen te werken ter ondersteuning van de nieuwbouw van kerncentrales in Nederland. De ondertekening vond plaats op de Ambassade van België in Den Haag in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur Hare Excellentie mevrouw Anick van Calster – voorafgaand van de Belgische- Nederlandse nucleaire top.

Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking van belang is om een dergelijk ambitieus project te realiseren. Tractebel heeft een uitstekende staat van dienst op het gebied van nucleaire engineering. Onze competenties in consultancy en projectmanagement vullen elkaar goed aan. Van de eerste haalbaarheidsstudie tot contractmanagement en inbedrijfname beschikken Tractebel en NRG|PALLAS over alle expertise om het ambitieuze plan van de Nederlandse regering te helpen verwezenlijken.”

Denis Dumont, Chief Officer Global Nuclear, Tractebel: “Het bundelen van de krachten met twee grote nucleaire spelers geeft ons bedrijf de mogelijkheid om verder bij te dragen aan nucleaire nieuwbouwinitiatieven in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat de bundeling van onze multidisciplinaire expertise met de vaardigheden en uitgebreide lokale marktkennis van NRG|PALLAS essentieel is voor een succesvolle oplevering van nieuwe nucleaire projecten in Nederland.” Tractebel en NRG|PALLAS werken samen met als doel het leveren van engineeringdiensten voor de realisatie van grote kerncentrales in Nederland.

In 2022 kondigde de Nederlandse regering aan de bouw van twee grote kerncentrales in Borssele mogelijk te maken, die in 2035 operationeel moeten zijn. Nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en internationale spelers hun eerste voorbereidingen treffen voor deze inspanning, is er behoefte aan brede, diepe en lokale nucleaire expertise om de Nederlandse ambities te doen slagen. Zowel Tractebel als NRG|PALLAS bevinden zich in een unieke positie om die expertise te leveren. Tractebel heeft meer dan 60 jaar ervaring in nucleaire engineering en treedt op als Owner’s Engineer voor de PALLAS-onderzoeksreactor. Het heeft ook bijgedragen aan de bouw van kerncentrales over de hele wereld, onder meer in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. NRG|PALLAS was afgelopen decennia betrokken bij alle nucleaire vergunningstrajecten in Nederland en is actief als internationale serviceprovider. Beide ondernemingen beschikken over kennis en expertise om de specificatie, het ontwerp, de vergunningverlening, de exploitatie, de verlenging van de levensduur en de ontmanteling van nucleaire installaties te ondersteunen. Tractebel en NRG|PALLAS vormen samen een ideaal team om engineeringdiensten te verlenen aan de belanghebbenden die bijdragen aan het nucleaire nieuwbouwprogramma in Nederland.

Foto:ondertekening van Memorandum van Overeenstemming door (van links naar rechts) Joost van den Broek director Consultancy & Services NRG|PALLAS, Bertholt Leeftink CEO NRG|PALLAS, Her Excellency Mrs Anick van Calste; Philippe Van Toeye CEO,Tractebel; Denis Dumont Chief Global Nuclear Officer Tractebel.

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal