Persbericht

Positief advies B&W Schagen over bestemmingsplanprocedure PALLAS

26 juli 2018

De Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen hebben deze week een positief advies afgegeven over de bestemmingsplanprocedure van PALLAS. Begin dit jaar heeft Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) het milieueffectrapport (Plan-MER) en het ontwerp voor de herziening van het bestemmingsplan bij de gemeente Schagen ingediend. De herziening van het bestemmingsplan, het Beeldkwaliteitsplan en het Plan-MER PALLAS maken hiermee de ruimtelijke inpassing toekomstige vestiging van PALLAS in Petten mogelijk.

Het Plan-MER PALLAS beschrijft de kernpunten van het plan en de varianten die zijn onderzocht voor de bouw van het reactorgebouw en de bijbehorende faciliteiten. Daarnaast biedt het een overzicht van de milieueffecten tijdens de bouwfase, de overgangsfase en de exploitatiefase en geeft het inzicht in de volgende stappen in de procedure. Voor totstandkoming van genoemde documenten is samengewerkt met Arcadis en NRG.

Tot 8 april was het mogelijk om zienswijzen in te dienen bij de gemeente. Deze zienswijzen verwerkt in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Pallas reactor’. Aan de hand van de zienswijzen en hoorzittingen (op 5, 6 en evt 7 september) beoordeelt de gemeenteraad in november of het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld kan worden.

Lees hier het bericht van de Gemeente.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter