Persbericht

Provincie Noord-Holland: Financiële impuls provincie Noord-Holland voor PALLAS

26 november 2014

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben besloten een rentedragende lening van € 8,5 miljoen te geven aan de Stichting Voorbereiding Pallas.

Het gaat om een eerste tranche, bedoeld voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningaanvraag van de nieuwe onderzoeksreactor in Petten. In totaal heeft de provincie € 40 miljoen toegezegd. De twee volgende tranches worden op een later moment door de Stichting aangevraagd. Ook het Rijk draagt € 40 miljoen bij. De nieuwe Pallas-reactor, een hoge flux reactor die geschikt is voor medische isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek, moet rond 2024 operationeel zijn.

Het cluster bedrijven rond de reactor in Petten biedt momenteel directe werkgelegenheid aan ongeveer 1600 mensen. Het gaat hierbij om onderzoek en de productie van medische en industriële isotopen. Ook aan de nieuwe reactor zijn naar verwachting 500 directe en 1500 indirecte arbeidsplaatsen verbonden. Verder wordt er ook door andere instellingen zoals de TU-Delft onderzoek gedaan. Wereldwijd worden circa 24.000 patiënten per dag behandeld met isotopen uit Petten.

Provinciale Staten hadden in juli 2012 al ingestemd met de reservering van € 40 miljoen voor dit doel, maar de definitieve goedkeuring van GS op de beschikking was nog afhankelijk van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en van de afspraken die het Rijk zou maken om de huidige reactor nog tien jaar open te houden. Op 17 oktober werd bekend dat het Rijk hiervoor aan ECN (Energie-onderzoek Centrum Nederland) en dochterbedrijf NRG (Nucleair Research Group) een lening van maximaal € 82 miljoen verstrekt.

PDF nieuwsbericht

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal