Persbericht

Raad van State: PALLAS kan door met voorbereidingen bouw PALLAS-reactor

22 juni 2021

De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (PALLAS) kan door met de voorbereidingen voor de bouw van de PALLAS-reactor in Petten. Dit heeft de Raad van State vandaag bekendgemaakt. De Raad van State laat het bestemmingsplan dat de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk maakt in stand. Hermen van der Lugt, CEO PALLAS: “Dit is een prachtige stap voorwaarts. De uitspraak betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en dat PALLAS verder kan met aanvragen van de andere vergunningen die nodig zijn voor de bouw van de PALLAS-reactor.”

PALLAS zal de bijna zestig jaar oude Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, 50 km ten noorden van Amsterdam in Nederland, vervangen en zal vanaf 2025 de productie van medische isotopen voortzetten en uitbreiden zodat miljoenen patiënten met kanker en hart- en vaatziekten ook in de toekomst kunnen worden gediagnosticeerd en behandeld. Voordat de stichting de PALLAS-reactor kan realiseren moet er een uitgebreid vergunningentraject worden doorlopen. De bestemmingsplanprocedure is hiervan een belangrijk onderdeel.

Bestemmingsplan
PALLAS heeft op 2 oktober 2017 een verzoek gedaan tot de wijziging van het bestemmingsplan. De gevraagde bestemmingsplanwijziging bestaat uit het vergroten van de bestaande nucleaire zone en het verhogen van de maximale bouwhoogte. Tegelijkertijd met de documenten voor de gewenste bestemmingsplanwijziging is ook het Plan-MER (Milieueffectrapport) en een beeldkwaliteitsplan ingediend.

Uitspraak
Er waren vier beroepen ingediend tegen het bestemmingsplan. Voor de zitting is het beroep van een bewoner uit de gemeente Schagen ongegrond verklaard en trok een lokale ondernemer zich terug uit de Raad van State procedure. De andere twee beroepen, van omwonenden en de Stichting Duinbehoud verzetten zich tegen het bestemmingsplan omdat zij denken dat de nieuwe reactor en voorzieningen het landschap en de natuur aantasten, onder meer door stikstofuitstoot. Het uitgevoerde milieuonderzoek was volgens hen onvolledig.

De Raad van State oordeelt dat voldoende is onderbouwd dat de realisatie van de PALLAS-reactor niet leidt tot significante gevolgen voor de natuur. Verder staat in de uitspraak dat gelet op de onzekerheden omtrent alternatieve productiemethoden er onvoldoende alternatieve productiecapaciteit voor handen is. De locatie Petten wordt omschreven als een zeer specifiek bedrijventerrein met infrastructuur en (onderzoeks)bedrijven. Daarom ligt het volgens de Raad van State niet voor de hand om bij de vervanging van de bestaande reactor op zoek te gaan naar een andere locatie.

Lees hier de volledige uitspraak.

Update: lees hier het artikel in Kernvisie.

Raad van State: PALLAS kan door met voorbereidingen bouw PALLAS-reactor

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter