Persbericht

Start aanbesteding General Contractor PALLAS-reactor

24 januari 2023

Het PALLAS-project is de detailontwerpfase ingegaan en heeft, na de goed ontvangen marktconsultatie ter evaluatie van de strategie, officieel een aanbesteding uitgeschreven voor een General Contractor.

Fasen van de aanbesteding
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) is gestart met de prekwalificatie voor de hoofdaannemer voor de bouw van de PALLAS-reactor, inclusief verschillende gebouwen en nevenfaciliteiten overeenkomstig de EU-richtsnoeren voor overheidsopdrachten.

Na deze pre-kwalificatiefase worden gekwalificeerde kandidaten geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de dialoogfase die later dit jaar van start gaat.

In het voorjaar van 2023 wil PALLAS maximaal 3 kandidaten selecteren om de rol van algemeen aannemer op zich te nemen en tegen het eind van het jaar wil het een definitieve overeenkomst met een van de geselecteerde kandidaten hebben ondertekend.

De aanbesteding is aangekondigd via Mercell, TED en TenderNed. Meer informatie over de aanbesteding is te vinden via deze link.

De basisontwerp activiteiten voor het PALLAS-project zijn afgerond in samenwerking met ICHOS, een Nederlands-Argentijnse partij die voor de ontwerpactiviteiten is gecontracteerd. Het Argentijnse bedrijf INVAP (onderdeel van ICHOS) heeft ruime ervaring met nucleaire projecten zoals de OPAL-reactor in Australië.

Let op: het besluit over de financiering van het totale PALLAS-programma wordt momenteel behandeld door de regering en wordt dit jaar verwacht. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PALLAS opgedragen geen onomkeerbare stappen te ondernemen totdat de Nederlandse regering een definitief financieringsbesluit heeft genomen. Tegelijkertijd heeft de minister PALLAS gevraagd door te gaan met de projectvoorbereidingen om onnodige vertraging te voorkomen. Dit betekent dat de aanbesteding van de General Contractor doorgaat in afwachting van een definitief financieringsbesluit van de Nederlandse overheid. De officiële brief van de minister kan hier worden geraadpleegd.

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal