Oprichting PALLAS

De PALLAS-reactor is de opvolger van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Begin 2004 nam de huidige exploitant van de HFR, de Nuclear Research Group (NRG) het initiatief om PALLAS op te zetten. Dit deed NRG samen met een groep bedrijven en onderzoeksinstellingen, te weten Mallinckrodt Medical (nu Curium), het Reactor Instituut Delft (onderdeel van TU Delft) en het Europese energie-instituut (JRC-IET). NRG ging aan de slag met de invulling en uitvoering van het project en formeerde daarvoor in 2009 een projectteam.

De hoge leeftijd van onderzoeksreactoren over de hele wereld vergroten het risico op ongeplande productieonderbrekingen. Hierdoor ontstond in de periode 2007-2011 een groot tekort aan medische isotopen. Om een mondiaal probleem in de voorziening van medische isotopen te voorkomen, besloot de Nederlandse overheid tot vervanging van de HFR. Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland maakten samen 80 miljoen euro in de vorm van een lening vrij om de eerste fase te financieren.

Met de oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013) is PALLAS ondergebracht in een onafhankelijke entiteit. Deze stichting houdt zich bezig met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe medische isotopen-reactor en het (doen) exploiteren van de PALLAS-reactor. 

Lees hier de statuten van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.