Oprichting PALLAS

De PALLAS-reactor is de opvolger van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Begin 2004 heeft de huidige exploitant van de HFR, de Nuclear Research Group (NRG), samen met een groep bedrijven en onderzoeksinstellingen, te weten Mallinckrodt Medical (nu Curium), het Reactor Instituut Delft (onderdeel van TU Delft) en het Europese energie-instituut (JRC-IET) het initiatief genomen om PALLAS op te zetten. NRG is aan de slag gegaan met de invulling en uitvoering van het project en heeft daarvoor in 2009 een projectteam geformeerd.

De hoge leeftijd van onderzoeksreactoren over de hele wereld vergroten het risico op ongeplande productieonderbrekingen. Hierdoor ontstond in de periode 2007-2011 een groot tekort aan medische isotopen. Om een mondiaal probleem in de voorziening van medische isotopen te voorkomen heeft de Nederlandse overheid besloten tot vervanging van de HFR. Het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Holland hebben samen 80 miljoen euro in de vorm van een lening vrijgemaakt om de eerste fase te financieren.

Met de oprichting van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013) is PALLAS ondergebracht in een onafhankelijke entiteit. Deze Stichting houdt zich bezig met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe medische isotopen reactor. PALLAS is verantwoordelijk voor het ontwerp van de reactor, het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een zogeheten business case en het aantrekken van private financiers.

Lees hier de statuten van Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.