Medewerker Omgevingsvergunningen

About the job

Je bent verantwoordelijk voor naleving van de vergunningen die verleend zijn aan het PALLAS Programma. Door intensief samen te werken met de bouw- en kwaliteitsfunctionarissen van PALLAS en haar contractors ben je continue bezig met het nalevingsbewustzijn van deze betrokken partijen. Actief onderhouden van contacten op de bouw-site is dan ook een essentieel onderdeel van je werk.

Daarnaast begeleid je toezichthoudende instanties bij inspecties, waarbij je ook zorgt voor verslaglegging en opvolging van eventuele acties.

Hierbij word je ondersteund door Pharius, een tool waarin je met behulp van slimme workflows, acties vastlegt en kunt managen. Optimaliseren van de Pharius-workflows en dashboards is eveneens onderdeel van je takenpakket. En omdat Pharius is gekoppeld aan de RDMG database, word je altijd actief op de hoogte gehouden van actuele wet- en regelgeving.

Your profile

Je hebt een achtergrond in handhaving of inspectie en hebt interesse in techniek. PALLAS is een omvangrijk en complex project, dat naast intellect en goede communicatieve vaardigheden vraagt om het vermogen samen te kunnen werken met betrokkenen van verschillende achtergronden, uit diverse culturen. Verder denken we aan:

  • Een relevant diploma (zoals bestuursacademie);
  • Meerdere jaren relevante werkervaring in het ruimtelijk domein (zoals opzichter, handhaver, bouwplantoetser of inspecteur);
  • Actuele kennis van de Wabo en/of milieuwetgeving;
  • Goede beheersing van Nederlands en Engels;

Een AIVD screening (niveau B) maakt deel uit van het selectieproces. Meer informatie over de screening is te vinden op: https://aivd.nl/.

Indien nodig kan een persoonlijkheidstest en/of een beoordeling van de Engelse taalvaardigheid worden afgenomen.

What we offer

PALLAS biedt een mooie uitdaging voor de inspecteur of handhaver die wil ervaren hoe het is aan de andere kant van de tafel. Verder krijg je een solide pakket arbeidsvoorwaarden: een marktconform salaris met vakantietoeslag, pensioenregeling en dekking van je reiskosten woon-werkverkeer. En ook een zakelijke telefoon en laptop. Je krijgt alle nodige opleidingen aangeboden om voldoende gekwalificeerd te worden en te blijven. En je wordt ondersteund in je persoonlijke ontwikkeling, want PALLAS vindt duurzame inzetbaarheid belangrijk voor haar medewerkers. Je zult ervaren dat het werk een hoge mate van variatie en uitdaging kent, met veel mogelijkheden om te leren en te groeien. Werken bij PALLAS betekent toetreden tot een levendige internationale gemeenschap van professionals met experts van over de hele wereld. Ieder gebruikt zijn expertise om het project en elkaar naar een hoger niveau te tillen.

About PALLAS

Op ons kantoor in Alkmaar werken meer dan 100 specialisten uit meer dan 20 landen aan de realisatie van PALLAS; een 'state-of-the-art' multifunctionele kernreactor, te bouwen in de duinen van Petten, slechts 60 km ten noorden van Amsterdam. Met deze nieuwbouw stellen we 30% van de wereldproductie van medische isotopen voor de komende 50 jaar veilig. Deze isotopen worden gebruikt voor de diagnose en behandeling van 30.000 pati├źnten per dag wereldwijd die lijden aan levensbedreigende ziekten zoals kanker en hart- en vaatziekten. En door de uitvoering van verschillende nucleair-technologische onderzoeksprogramma's zal de PALLAS-reactor ook bijdragen tot de ontwikkeling van een CO2-vrije energievoorziening.

Het Construction Team is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie van het project. Onderdeel van dit team is Conventional Licensing, dat gaat over voldoen aan uiteenlopende wet- en regelgeving; van Wet Natuurbescherming en Waterwet tot Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en Provinciale Omgevingsverordening. Met nieuwbouw middenin een Natura2000 gebied betekent dit uiteenlopende en vaak uitdagende casu├»stiek, waarbij PALLAS ambieert een integere, transparante en betrouwbare gesprekspartner te zijn voor betrokken regelgevende instanties. Om deze ambitie waar te maken willen we ons graag versterken met een Medewerker Vergunningen.

Apply

Do you want to apply? Click the button below!

Applications

Apply

Do you want to apply? Click the button below!

Applications