Nuclear Health Centre

In het Noord-Hollandse Petten wordt een nieuwe productiefaciliteit gebouwd die belangrijk is voor de productie en ontwikkeling van nucleaire medicijnen. Het Nuclear Health Centre (NHC) gaat op grote schaal bestraalde grondstoffen (medische isotopen) tot halfproduct (radiochemicaliën) en medicijnen (radiofarmaca) verwerken en verpakken. Met deze producten kunnen miljoenen patiënten in ziekenhuizen worden behandeld. In de medische wereld is een grote behoefte aan productiefaciliteiten die in opdracht van ziekenhuizen of farmaceutische bedrijven bestraalde materialen kunnen verwerken tot medicijnen.

De productieketen van nucleaire medicijnen
Per dag zijn 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische isotopen afkomstig van de Energy & Health Campus. Nederland is daarmee een mondiale topproducent. Naar verwachting zal dit aantal toenemen door nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. Het NHC wordt gebouwd op de Energy & Health Campus (EHC), in de nabijheid van de huidige reactor (de Hoge Flux Reactor) en de toekomstige PALLAS-reactor. De productiefaciliteit is complementair aan het FIELD-LAB van NRG en andere faciliteiten op de EHC. Dit alles heeft als voordeel een geïntegreerde supply chain te bieden en daarmee efficiënt om te gaan met materialen, vervalverlies van bestraalde producten, radioactief transport, afval en de nucleaire kennis en ervaring van de verschillende nucleaire bedrijven op de EHC.

Artist impression van het Nuclear Health Centre