Nuclear Health Centre

PALLAS onderzoekt de mogelijkheid om een Nuclear Health Centre (NHC) op te zetten. Zodat op termijn niet alleen allerlei ‘targets’ bestraald kunnen worden, maar ook de volgende ketenstap gezet kan worden richting de chemische en wellicht medische verwerking van het bestraalde materiaal. Hiermee kan PALLAS het activiteitenpalet uitbreiden, en zo de risico’s beter spreiden.

In de medische wereld is een grote behoefte aan centra die bestraalde producten (zuivere isotopen, denk aan Lu-177) uit een reactor verwerken tot medicijnen. Het NHC zou als productiefaciliteit aan deze behoefte kunnen voldoen, door faciliteiten te bieden voor ontwikkeling en productie van nucleaire medicijnen. Enkele voordelen voor de medische sector op een rijtje:

  • Kortere logistieke keten in de nabijheid van de reactor;
  • Schaalvoordelen in processing en verwerking;
  • Consolidatie van de productieketen, waardoor er minder verlies optreedt door verval. Zodoende is er minder afval en zijn er minder grondstoffen nodig.

PALLAS is, samen met andere medische partijen, partner van het Fieldlab in Petten. Het Fieldlab van NRG wordt ingezet voor onderzoek en ontwikkeling van medische isotopen en de mogelijkheid om microbatches te kunnen maken. Het gaat hier dus om de productie op kleine schaal. Bij het NHC wordt ingezet op productie op grote schaal.
Persbericht NRG over Fieldlab