Nieuws

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten. Zoeken in het nieuwsarchief? Gebruik dan onderstaand zoekformulier.

Minister Kuipers brengt bezoek aan Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten

Bezoek minister Kuipers aan HFR in Petten

31 maart 2022

Nucleaire geneeskunde is onmisbaar in de strijd tegen kanker

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers heeft op 30 maart een bezoek gebracht aan de Energy & Health Campus in Petten. De minister sprak met medisch deskundigen en met de directie van NRG|PALLAS, over het belang van de medische isotopen productie, onderzoek en over het PALLAS-project. Speciale aandacht ging uit naar de ontwikkeling van nieuwe therapeutische isotopen en de samenwerking met universitair medische centra. 

Lees verder

PALLAS ontvangt natuurvergunningen

1 maart 2022

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft voor de bouw van de PALLAS-reactor en voor de realisatie van het Nuclear Health Centre (NHC) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening betekent dat PALLAS verder kan met de realisatie van de bouwplannen op de Energy & Health Campus in Petten. Marco Visser, licensing manager PALLAS: ‘Dit is een prachtige stap voorwaarts. Onze aanpak, project-specifiek ecologisch onderzoek, heeft aangetoond dat stikstofdepositie de realisatie van de PALLAS-reactor en onze productiefaciliteit het NHC niet in de weg staat.’

Lees verder

Sietsche Eppinga start 1 maart als PALLAS-reactor Construction Director

17 februari 2022

Sietsche Eppinga zal per 1 maart 2022 aantreden als Construction Director PALLAS-reactor. Sietsche gaat leiding geven aan de bouwwerkzaamheden voor de PALLAS-reactor op de Energy and Health Campus in Petten. Bertholt Leeftink, CEO NRG|PALLAS: “Nu wij ons voorbereiden op de daadwerkelijke start van de bouw van de PALLAS-reactor ben ik erg blij met de komst van Sietsche. Sietsche heeft veel ervaring met de uitdagingen voor aannemers van grote civiele projecten in Nederland en is daarmee een welkome versterking van ons team.” Sietsche Eppinga: “Veilig bouwen van complexe civiele projecten met een technisch uitvoerbaar ontwerp is altijd mijn focus geweest. Dat ik die ervaring nu mag inzetten voor de realisatie van een nieuwe reactor die van levensbelang is voor 30 duizend patiënten per dag, is een geweldige uitdaging. Ik zie er zeer naar uit om met het team van NRG|PALLAS de volgende stappen te zetten om dit mogelijk te maken.”

Lees verder