Persbericht

Eerste fase PALLAS gestart: voorbereidende werkzaamheden

16 november 2022

De voorbereidende werkzaamheden om de realisatie van de bouw van de PALLAS-reactor mogelijk te maken zijn gestart. Momenteel wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de oorspronkelijke toegangsweg naar de Energy & Health Campus uit de jaren ’60. Deze tijdelijke weg wordt geschikt gemaakt voor het bouwverkeer voor de PALLAS-reactor. De toegangsweg komt uit op de Westerduinweg. Tijdens de aanleg van de stalen damwandconstructie rondom het werkterrein wordt door aannemer KWS Infra gebruik gemaakt van innovatieve machines die geen trillingen veroorzaken waardoor de overlast zo beperkt mogelijk blijft.

KWS Infra is de partner die de voorbereidingen voor het werkterrein uitvoert en werkt de komende periode aan de realisatie van de toegangsweg en de verharding van het werkterrein. Deze werkzaamheden zullen goed zichtbaar zijn vanaf de Westerduinweg en naar verwachting begin 2023 afgerond.

Duurzaamheid met oog voor de natuur

De Energy & Health Campus ligt naast het natuurgebied Zwanenwater en Pettemerduinen. Alle werkzaamheden worden conform de natuurvergunning uitgevoerd. Zo zijn er onder meer amfibieschermen geplaatst, kasten voor vleermuizen opgehangen en wordt er gewerkt aan de hand van een ecologisch werkprotocol. Uiteindelijk zullen, na afronding van de bouw, de omgevings- en natuurwaarden worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. Er wordt leefgebied voor beschermde soorten toegevoegd volgens het protocol dat met ecologen is opgesteld.

PALLAS-project

De bouwvergunning voor de PALLAS-reactor met gebouwen is door de gemeente Schagen verleend. En er is een positief besluit met betrekking tot de definitieve inrichtingengrens van het PALLAS-programma van de toezichthouder ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het besluit genomen om financiële middelen te reserveren voor PALLAS. Daarbij is afgesproken dat de voorbereidingen van het werkterrein voortgezet kunnen worden. Definitieve besluitvorming over de volledige financiering van het project zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden of andere zaken met betrekking tot de PALLAS-reactor dan kunt u contact opnemen met communications@pallasreactor.com.

.

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal