Persbericht

Kernenergiewetvergunning PALLAS-reactor afgegeven

15 februari 2023

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft vandaag, 15 februari 2023, de Kernenergiewetvergunning verleend voor het oprichten van de PALLAS-reactor. Na een lang voortraject waarbij alle veiligheidsdocumentatie door de ANVS is beoordeeld, heeft PALLAS op 15 juni 2022 de aanvragen ingediend bij de ANVS en Rijkswaterstaat. PALLAS is dan ook zeer verheugd met deze nieuwe mijlpaal waarbij weer een stap is gezet richting de realisatie van de PALLAS-reactor.

Ook heeft Rijkswaterstaat de Waterwetvergunning voor de inname en lozing van koelwater afgegeven. Met het van kracht worden van deze vergunningen zal ook de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van de gebouwen en koelwaterleidingen van kracht worden.

Per dag zijn er 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen uit het Noord-Hollandse Petten. Naar verwachting zal dit aantal toenemen door nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. PALLAS heeft daarom het initiatief genomen om de PALLAS-reactor in Petten te bouwen. Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de reactor.

Het besluit over de financiering van het totale PALLAS-programma wordt momenteel behandeld door de regering en wordt dit jaar verwacht. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PALLAS opgedragen door te gaan met de projectvoorbereidingen om onnodige vertraging te voorkomen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de realisatie van de bouwput doorgaan in afwachting van een definitief financieringsbesluit van de Nederlandse overheid. De officiële brief van de minister kan hier worden geraadpleegd.

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal