Persbericht

PALLAS vraagt Kernenergiewet vergunning aan bij de ANVS en Waterwetvergunning bij Rijkswaterstaat

06 juli 2022

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor heeft afgelopen maand de aanvraag voor de Kernenergiewetvergunning bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ingediend voor het oprichten van onze PALLAS-reactor. Ook heeft PALLAS de Waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Deze twee vergunningaanvragen zijn met elkaar verbonden. Deze aanvragen zijn een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van de nieuwe (onderzoeks) reactor voor medische isotopen in Petten. 

Voor de realisatie van de PALLAS-reactor zijn vergunningen nodig op grond van onder andere de Kernenergiewet en de Waterwet. Ook is een milieueffectrapport (MER) nodig. Hierin staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven. De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Bij de aanvraag van deze Kernenergiewetvergunning wordt met name getoetst op het ontwerp, de PALLAS-organisatie en de daarmee samenhangende nucleaire veiligheid. 

Voor meer informatie, de ingeleverde stukken (inclusief de Waterwetvergunning die is ingediend bij Rijkswaterstaat) verwijzen wij u naar de website van de ANVS (link). 

Voor meer informatie over PALLAS verwijzen wij u naar dit deel van de website van PALLAS. Ook vindt u hier informatie over de financiering van het project. De Nederlandse overheid moet nog een besluit nemen over de PALLAS-reactor.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter