PALLAS organisatie

PALLAS – of volledig ‘de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor’ – is de onafhankelijke stichting die de komst van een nieuwe state-of-the-art nucleaire reactor in Nederland mogelijk maakt.

Oprichting PALLAS

Om de leveringszekerheid van een breed scala aan medische isotopen zeker te stellen, heeft de overheid in 2012 besloten tot vervanging van de HFR.

Missie en kernwaarden

PALLAS’ missie is unieke oplossingen bieden voor nucleaire medicijnen en onderzoek.

Tasks

PALLAS is responsible for obtaining a licensable design, obtaining private investors and constructing and operating the PALLAS-reactor.

Werkzaamheden

PALLAS is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, de bouw en de in bedrijfstelling.

Hoe we werken

PALLAS werkt met duidelijke projectplannen, procedures en instructies waarin de essentiële processen zijn geborgd.

Gendergelijkheid Plan (GEP)

De ambities van NRG|PALLAS voor gendergelijkheid zijn geformuleerd in ons Gendergelijkheid Plan (GEP).

Management

Stichting PALLAS werd opgericht op 16 december 2013. De dagelijkse leiding is in handen van CEO Bertholt Leeftink.