Persbericht

Sloopwerkzaamheden afgerond op locatie PALLAS-reactor

02 oktober 2020

Begin januari is Beelen Sloopwerkzaamheden gestart met de sloopwerkzaamheden op de plek waar de PALLAS-reactor wordt gebouwd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Onderstaande video geeft een korte impressie van de werkzaamheden.

Na de sloop van de gebouwen begint PALLAS met de voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein. Na het verkrijgen van de Kernenergiewet-vergunning, naar verwachting in 2021, starten de eerste werkzaamheden met betrekking tot de bouw van de reactor. PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor (HFR) op de Energy & Health Campus (EHC) gaat vervangen. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst miljoenen mensen met levensbedreigende ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten te blijven helpen zowel op het gebied van diagnose als therapie.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter