Beveiliging

Beveiliging van de (nucleaire) faciliteiten, materiaal en informatie is van het grootste belang voor PALLAS. Om te voorkomen dat de veiligheid van mens en milieu in gevaar gebracht kan worden of dat er kennis en informatie over de reactor, de technologie en/of (reactor)materiaal in verkeerde handen komt, gelden de volgende beleidsregels:

  • Het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in IAEA Nuclear Security Guidelines en de Nederlandse wetgeving.
  • Zorgen dat het reactorontwerp minimaal voldoet aan relevante voorwaarden zoals gesteld in Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging van nucleaire installaties en nucleair materiaal.
  • Het aanhouden van de juiste classificatie voor beveiligingsprocedures voor de ontwerpdocumentatie, inclusief de implementatie van het ‘need to know’-principe.
  • Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met de beveiligingsprocedures en -instructies, hen trainen en continu streven naar verbetering.