Kwaliteit

PALLAS stelt alles in het werk om aan alle door haar financiers/klanten gestelde eisen en verwachtingen te voldoen. Dit doet het PALLAS-team mede door:

  • Gebruik te maken van het PALLAS Management Systeem, wat aan de ISO 9001 standaard voldoet. Het Managementsysteem bevat beleidsmatige documenten, procedures en instructies, die samen een uniforme, professionele manier van werken borgen.
  • Een gedegen omschrijving van de specificaties en strikte opvolging op levering conform deze specificaties.
  • Effectief communiceren met diverse betrokken stakeholders.
  • Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met procedures en instructies, samengebracht in het Management Systeem.
  • Prioriteit te geven aan continue verbetering en dit systematisch te meten via het Continual Improvement Plan met daarin SMART gedefinieerde doelstellingen, acties en Key Performance Indicators (KPI’s).
  • Medewerkers te stimuleren om mogelijkheden tot verbetering aan te leveren.