Kwaliteit

PALLAS stelt alles in het werk om aan alle door haar financiers/klanten gestelde eisen en verwachtingen te voldoen. Dit doet het PALLAS team mede door:

  • Gebruik van het PALLAS Management Systeem, wat aan de ISO 9001 standaard voldoet. Het Managementsysteem bevat beleidsmatige documenten, procedures en instructies die samen een uniforme, professionele manier van werken borgen.
  • Een gedegen omschrijving van de specificaties en strikte opvolging op levering conform deze specificaties.
  • Effectief communiceren met diverse betrokken stakeholders.
  • Alle medewerkers betrekken bij en houden aan het werken met procedures en instructies, samengebracht in het Management Systeem.
  • Continue verbetering heeft prioriteit en wordt systematisch gemeten via het Continual Improvement Plan met daarin SMART gedefinieerde doelstellingen, acties en Key Performance Indicators (KPI’s).
  • Medewerkers worden gestimuleerd om mogelijkheden tot verbetering aan te leveren.