Milieu

PALLAS is er alles aan gelegen om de beste en meest relevante regels door te voeren om de impact van haar activiteiten gedurende de volledige life cycle op het milieu tot een minimum te beperken. Belangrijke aspecten hierin zijn:

  • Voldoen aan de ISO 14001 standaard.
  • Alle environmental impacts and aspects van de activiteiten inventariseren, evalueren en beheersmaatregelen definiëren en implementeren. Dit geldt voor zowel de eigen organisatie als voor leveranciers en (sub)contractors.
  • Het voldoen aan wettelijke of andere van toepassing zijnde (juridische of vergunningtechnische) eisen.
  • Het minimaliseren van de afvalstroom door (uiteindelijk) de operatie zo efficiënt mogelijk in te richten.
  • Alle medewerkers betrekken bij de milieudoelstellingen en hen houden aan het geldende milieubeleid.

Bovenstaande houdt onder andere in dat ook de juiste trainingen ervoor worden aangeboden.