Missie en kernwaarden

Missie
PALLAS’ missie is unieke oplossingen bieden voor nucleaire medicijnen en onderzoek. Daarvoor hebben wij een veilige en state-of-the-art productiefaciliteit voor ogen. Deze zal ’s werelds grootste producent van medische isotopen voor radiofarmaceutische producten zijn en een spil in medisch nucleair onderzoek.

Kernwaarden
Ons denken, doen en voelen laten zich kenmerken door:

  • Zorg. We zorgen voor gezondheid en welzijn, veiligheid, beveiliging en het milieu.
  • Betrouwbaarheid. We handelen oprecht en professioneel en komen onze beloftes na.
  • Uitmuntendheid. We zetten onze unieke kennis en ervaring in ten behoeve van de samenleving.
  • Verbonden samenwerking. We inventariseren de belangen van interne en relevante externe stakeholders en dragen bij aan de optimale invulling van deze belangen.

Overtuigingen
Wij werken vanuit de overtuiging dat PALLAS:

  • Een essentiële bijdrage levert aan nucleaire geneeskunde en onderzoek.
  • De toekomstige benchmark zal worden voor ontwikkeling en productie ten behoeve van de nucleaire geneeskunde en voor nucleair onderzoek.
  • In staat zal zijn brede steun te vinden bij investeerders, de overheid, de medische sector, het bedrijfsleven en het publiek.
  • Kan voorzien in een geavanceerde, veilige, commerciële productiefaciliteit voor nucleaire geneeskunde en onderzoek.