Persbericht

Intentieverklaring samenwerking mbo onderwijs en nucleaire sector

12 januari 2024

Vandaag is er een intentieverklaring getekend tussen mbo’s en de nucleaire sector om de instroom van medewerkers met voldoende basiskennis van de nucleaire industrie te vergroten. Dat vraagt om een versterking van de relatie tussen de nucleaire sector en onderwijsinstellingen, waarbij het mbo een cruciale rol speelt.

De nucleaire sector in Nederland heeft een nieuwe dynamiek gekregen. De Nederlandse overheid heeft concrete ambities voor de realisatie van twee nieuwe kerncentrales in Nederland. Er wordt onderzoek gedaan naar het langer openhouden van de huidige Kerncentrale in Borssele. Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen is de behoefte aan grondstoffen voor brandstof van kernreactoren bovendien toegenomen. Daarom zal de capaciteit voor de verrijking uranium door Urenco in Almelo (Overijssel) worden uitgebreid. En voor de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor in Petten (Noord-Holland), waar medische isotopen worden geproduceerd, worden inmiddels ook forse stappen gezet.

De intentieverklaring vormt het startsein voor samenwerking van kennisinstellingen met het mbo onderwijs en de Nederlandse nucleaire sector.

Nuclear Academy Signing Session

Meer weten?

Neem voor alle mediavragen contact op met:

Cora Blankendaal 2 Pallas 2023

Cora Blankendaal