Persbericht

Volop belangstelling voor de PALLAS-reactor tijdens Dag van de Bouw

13 juni 2024

Honderden belangstellenden bezoeken het bouwterrein van de PALLAS-reactor

 

Tijdens de landelijke Dag van de Bouw op 8 juni heeft NRG PALLAS belangstellenden de gelegenheid gegeven om een kijkje te komen nemen bij de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de medische reactor PALLAS. Cora Blankendaal, woordvoerder PALLAS-project: ,,We zijn enorm blij dat er zo enthousiast is gereageerd op onze uitnodiging om een kijkje te komen nemen op het bouwterrein. Belangstellenden kwamen voornamelijk uit de directe omgeving, diegene die onze uitnodiging hadden gemist, konden  terecht in het Kerkje van Petten waar een informatietentoonstelling is ingericht over de werkzaamheden aan het PALLAS-reactor project.”

 

De PALLAS-reactor is van groot belang voor de productie van medische isotopen, een essentieel ingrediënt voor nucleaire medicijnen, voor diagnostiek en therapie van patiënten met levensbedreigende ziektes zoals kanker. Deze worden nu nog geproduceerd in de Hoge Flux Reactor die ruim 60 jaar oud is. Wereldwijd zijn meer dan 30.000 patiënten dagelijks afhankelijk van deze medische isotopen voor diagnose of behandeling van levensbedreigende ziektes zoals kanker. Om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van deze medische isotopen geborgd blijft, zijn in Petten de voorbereidingen in volle gang voor de realisatie van de nieuwe PALLAS-reactor.

Fases naar realisatie PALLAS-reactor

In 2022 is gestart met het bouwrijp maken van het terrein waar de PALLAS-reactor moet komen. Samen met KWS Infra is er een aparte toegang gerealiseerd voor het bouwverkeer en is in de infrastructuur aangelegd. Daarna is in 2023 BESIX gestart met het realiseren van de bouwkuip, deze voorbereidende werkzaamheden zijn momenteel in volle gang en naderen de afrondende fase. Inmiddels is FCC Construcción gecontracteerd voor de bouw van de PALLAS-reactor, zij  starten zodra BESIX haar werkzaamheden heeft afgerond. De PALLAS-reactor zal omstreeks 2030 operationeel zijn. Voor iedereen die meer wil weten over de werkzaamheden aan de PALLAS-reactor is er een informatietentoonstelling ingericht in het voormalige kerkje in Petten.

Contact

Wilt u meer weten naar aanleiding van persbericht, neem contact op met

Cora Blankendaal 1

Cora Blankendaal
Persvoorlichter