Management

Personele Unie NRG|PALLAS

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) vormt samen met NRG (onderdeel van stichting NRG en voorheen ECN) een personele unie. Er blijven twee organisaties bestaand. De directies van beide organisaties worden gevormd door de Bertholt Leeftink (CEO), Hermen van der Lugt (CRO) en Maik Smit (CFO). Ook bij de raden van toezicht is er sprake van een personele unie. Gerrit Zalm is voorzitter van de beide raden van toezicht.

Bertholt Leeftink CEO

PALLAS

Peter Dijk geeft sinds februari 2022 leiding aan de programma organisatie van PALLAS. Peter begeleidt de bouw van de PALLAS-reactor en de bijbehorende faciliteiten voor de productie van nucleaire medicijnen op de Energy and Health Campus.

Voordat hij dit jaar bij PALLAS kwam werken, was Peter hoofd programma ontwikkeling bij Schiphol Group. In de periode 2008 – 2016 was hij als projectdirecteur betrokken bij de aanleg van de Noord-Zuidverbinding in Amsterdam en trad hij op als algemeen directeur van de “Tram & Subway Service”. Daarvoor droeg Peter als projectdirecteur bij aan het succes van de Betuweroute.

Grote, complexe projecten gecombineerd met maatschappelijke interesse markeren zijn carrière. Peter heeft de ervaring en vaardigheden die nodig zijn om een ​​uniek en complex infrastructureel programma te realiseren.


Raad van Toezicht (personele unie)

Raad van Toezicht PALLAS en NRG:

  • Dr. G. Zalm – Voorzitter
  • J.W.R. van Lunteren MSc
  • Ir. P.E.M. Buck
  • Dr. J.H. Egberts
  • Prof. dr. ir. A.H.M. Verkooijen
  • Drs. P.G. Winters
  • K. Smit
  • Dr. M.M.G. Pubben

Adviseur raad van toezicht: Prof. dr. J. Telgen.

Op 1 januari 2015 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor. Het voor Stichting PALLAS toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Details over de bezoldiging van PALLAS’ topfunctionarissen vindt u hier: 2018/20192019/20202020/20212021/2022.