Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze site
De informatie op deze site is met zorg samengesteld en wordt te goeder trouw met u gedeeld. Niettemin geeft PALLAS geen enkele garantie of verklaring, expliciet of impliciet, over de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze site of verkregen via links op deze site. U bent als enige verantwoordelijk voor de waarde die u hecht aan de verkregen informatie.

De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd, gewijzigd of gecorrigeerd. Er wordt geen enkele garantie gegeven voor het functioneren van de site. Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door (beperkte) toegang tot de site, gebruik van de site of de aangeboden informatie wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Auteursrecht
Deze site en alle informatie op deze site is eigendom van PALLAS en wordt beschermd door het auteursrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PALLAS.

Alle op de site getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, goederen- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij PALLAS en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zij mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PALLAS.

Privacy
Wanneer u deze site bezoekt, kunt u ons bepaalde informatie verstrekken zodat wij beter kunnen reageren op uw informatieverzoeken en uw verwachtingen kunnen beantwoorden en/of zodat u gebruik kunt maken van de diensten die op deze site worden aangeboden. PALLAS vindt de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers van deze site belangrijk. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom behandeld en beschermd door middel van op GDPR gebaseerde procedures. Deze gegevens worden veilig opgeslagen.

Hyperlinks
Verwijzingen, hyperlinks e.d. op deze site kunnen leiden naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. PALLAS heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en inhoud van deze informatiebronnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie. PALLAS biedt u, als gebruiker van de site, alleen de service en de mogelijkheid om deze koppelingen te volgen. De beslissing om deze verbindingen te activeren is geheel aan u.

Deze site is uitgegeven door en is eigendom van:
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor
Comeniusstraat 8, Alkmaar
Postbus 1092
1810 KB Alkmaar
Telefoon: +31 (0)88 20 24 024
E-mail: info@pallasreactor.com