Nut & noodzaak

Lange tijd was het voor patiënten en nucleair geneeskundigen niet erg relevant waar medische isotopen vandaan kwamen. Ze waren immers altijd beschikbaar. Echter, onverwachte productiebeperkingen heeft dit beeld vanaf 2008 veranderd.

Het grootste deel van alle medische isotopen die medici wereldwijd gebruiken wordt in zes reactoren geproduceerd. Binnen 15 jaar moet 75% van de productiefaciliteit vervangen worden, want vijf van deze reactoren, waaronder de HFR in Petten, zijn ouder dan 45 jaar. Hoe ouder een reactor, des te groter is het risico dat de productie opeens stilvalt en des te groter is het risico dat patiënten geen diagnose of behandeling kunnen krijgen. De bouw van de PALLAS-reactor is noodzakelijk om de leveringszekerheid wereldwijd te garanderen.

Van levensbelang

Wereldwijd vinden elk jaar 48 miljoen onderzoeken en behandelingen plaats met behulp van medische isotopen.

Cruciale rol wetenschap

Een belangrijke rol van onderzoek ligt onder andere in onderzoek naar nieuwe medische isotopen voor de behandeling van patiënten.

Reactors zijn onmisbaar

De alternatieven zijn voorlopig nog niet geschikt om alle soorten medische isotopen op grote schaal te produceren.

Belang Nederland & Europa

Al in 2009 heeft de overheid een Nucleaire Roadmap opgesteld waarin zij erkent dat een nieuwe ‘dedicated’ reactor voor medische isotopen onmisbaar is.

Belang Petten

Zonder HFR en zonder PALLAS zal een groot deel van de bedrijvigheid verdwijnen uit de duinen van Petten.