Belang Petten

Waarom in Petten?
Petten is de enige plek in Europa die over een reactor, processor en radiofarmaceutische productiefaciliteit op één locatie beschikt. Hierdoor kunnen de medische isotopen snel ter plekke zijn.

Vliegwiel
Met circa 1600 medewerkers is Petten één van de grootste werkgevers van de kop van Noord-Holland, en daarmee een ‘vliegwiel’ van de bedrijvigheid in en om Petten. Al deze mensen wonen en recreëren in de omgeving, hetgeen van invloed is op de lokale economie en wat onder andere heeft geleid tot de oprichting van de Europese School in Bergen. Zonder de HFR en zonder PALLAS zal een groot deel van de bedrijvigheid verdwijnen uit de duinen van Petten.

Burgemeester Marjan van Kampen over PALLAS
‘Ik ben supertrots dat er een grote kans is dat bij ons in Petten, dat deel uitmaakt van onze gemeente Schagen, een nucleaire reactor komt te staan die wereldwijd van belang is voor de gezondheidszorg. Die medische isotopen produceert waarmee we kanker veel beter in de klauw krijgen. Ik vind het dan ook een mooie ontwikkeling dat we met behulp van medische isotopen niet alleen beter kunnen diagnosticeren maar dat er ook steeds meer mogelijk wordt op gebied van het behandelen van patiënten met deze vervelende rotziekte.’

Goed voor hoogwaardige werkgelegenheid
‘Mijn primaire taak als burgemeester is het waarborgen van de veiligheid voor onze burgers. Daarom is het goed dat men bij de bouw van de reactor rekening moet houden met zeer strenge eisen op gebied van de veiligheid en van de omgang met het nucleaire afval. Een ander aspect in mijn takenpakket is werkgelegenheid. Sectoren als de bloembollenteelt, zaadveredeling en windenergie zorgen al voor de nodige hoogwaardige werkgelegenheid in onze regio. Met de komst van PALLAS krijgt die hoogwaardige werkgelegenheid een geweldige boost. Zeker als rond PALLAS daadwerkelijk de gewenste Energy & Health Campus ontstaat, waar tal van andere bedrijven ook actief zijn. Zoals TNO dat hier in een onderzoekscentrum, samen met ECN part of TNO, aan de slag gaat met toegepast energieonderzoek. We moeten groter durven dromen! Daarbij kan PALLAS het niet alleen. Ik geloof sterk in de kracht van samen doen, samen werken. PALLAS moet optrekken met ziekenhuizen, de verschillende overheden, kennisinstituten en andere faciliterende bedrijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat de PALLAS-reactor er gaat komen, mits aan alle waarborgen rond veiligheid is voldaan.’

Energy & Health Campus
De Energy & Health Campus (EHC) is heel belangrijk voor de gemeente Schagen, aldus wethouder Jelle Beemsterboer. Dat heeft vooral te maken met de hoogwaardige werkgelegenheid die op de EHC wordt geboden, maar ook de uitwerking op de samenleving hangt hiermee samen.

Wethouder Jelle Beemsterboer over de Energy & Health Campus