Belang Nederland & Europa

Leveringszekerheid
Al in 2009 heeft de Nederlandse overheid een Nucleaire Roadmap opgesteld waarin zij erkent dat een nieuwe ‘dedicated’ reactor voor medische isotopen onmisbaar is voor patiënten en goede gezondheidszorg. In 2017, 2018, 2019 en 2020 heeft de RIVM de marktontwikkeling van medische isotopen in kaart gebracht en ook daarin wordt nogmaals de noodzaak voor leveringszekerheid uitgesproken. Daarnaast heeft de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap in 2017 onderzoek gedaan naar het nucleaire landschap in Nederland. Daarin benadrukt zij dat een reactor nodig is om de internationale voorzieningszekerheid van medische isotopen te kunnen garanderen en dat PALLAS het meest vergevorderde Europese initiatief is.

In onderstaande video wordt de Europese infrastructuur en de rol van PALLAS daarbinnen uitgelegd, alsmede de bijdrage die de PALLAS-reactor kan leveren aan de European Radioisotope Valley.

Bijdrage kenniseconomie
De verschillende rapporten benoemen daarnaast de bijdrage van PALLAS aan de Nederlandse kenniseconomie. Nederland heeft immers een unieke positie en jarenlange expertise op het gebied van medische isotopen. De komst van PALLAS betekent een enorme bijdrage aan die kenniseconomie, het voorkomt uitstroom van ‘eigen’ experts als medisch specialisten en kernfysica, en heeft een aantrekkende kracht op experts van buitenaf.

Nederlandse productieketen

 • Reactorexploitant NRG is, samen met haar radio- farmaceutische partners, de grootste producent van molybdeen-99 ter wereld. Het bedrijf uit Petten ontwikkelt en optimaliseert de productie van molybdeen-99, levert diverse therapeutische isotopen en doet onderzoek naar de productie van isotopen voor nieuwe radiofarmaca, met name voor therapeutische toepassingen.
 • TU Delft (Reactor Instituut Delft) doet onderzoek naar alternatieve technieken voor de productie van molybdeen-99, bekijkt generator-chemie en onderzoekt de radiochemie van overige productieprocessen.
 • Verwerker Curium levert en verspreidt een breed scala aan medische isotopen aan ziekenhuizen over de hele wereld.
 • IDB (Isotopen Dienst Benelux) Holland/AAA verwerkt en verspreidt lutetium-177.
 • Urenco heeft met haar stabiele isotopenafdeling productieroutes ontwikkeld voor verrijking van grondstoffen voor de productie van medische isotopen. Voorbeelden hiervan zijn verrijkt iridium en xenon voor de productie van iridium-192 en jodium-125. Urenco werkt tevens aan een productieroute voor de verrijking van molybdeen.
 • In verschillende academische centra wordt gewerkt aan eigen onderzoek en wordt deelgenomen aan internationale onderzoeken. Enkele voorbeelden zijn:
  – Holmium-166 is ontwikkeld in het Utrecht Medisch Centrum, in samenwerking met onder meer TU Delft en NRG.
  – Het Erasmus ziekenhuis staat internationaal bekend als een expert op het gebied van lutetium-177. De ontwikkeling van het lutetium-177 (productieproces) is door Erasmus en NRG geïnitieerd.
  – Het Nederlands Kanker Instituut en het Radboud ziekenhuis werken met NRG samen aan de ontwikkeling van de klinische toepassing van platinum-195m voor de behandeling van hoofd-halskanker en longkanker.
  – Het VU Medisch Centrum heeft zich door middel van hun cyclotrons en een radiotherapeutisch centrum gespecialiseerd in de ontwikkeling van medische isotopen.
  – Het Academisch Ziekenhuis Leiden doet fundamenteel onderzoek naar dragers/tracers met fluorescente technieken.

Internationale instituten, bedrijven en medische centra weten de weg naar Nederlandse bedrijven en medische centra te vinden, om expertise, producten en input voor klinisch onderzoek te verkrijgen.