Cruciale rol wetenschap

PALLAS gaat hoogwaardige nucleaire onderzoeksopdrachten en -programma’s uitvoeren voor private en publieke partijen. Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is onderzoek naar nieuwe medische isotopen voor de behandeling van patiënten.

Belangrijke thema’s zijn verder onderzoek op het gebied van veiligheid in nucleaire toepassingen, optimalisatie van grondstoffengebruik, ontwikkeling van nieuwe vierde-generatietechnologieën zoals gesmolten-zoutreactoren, oplossingen voor nucleair afval, (fundamenteel) materiaalonderzoek, leveringszekerheid van nucleaire energie (op de middellange- en lange termijn) en levensduurverlenging van bestaande reactoren.