Van levensbelang

De nieuwe PALLAS-reactor is belangrijk. Per dag hebben tienduizenden mensen een behandeling nodig met radiofarmaceutische producten, bijvoorbeeld voor de diagnose of behandeling van hart- en vaatziekten of kanker.

Dat aantal zal naar verwachting alleen maar stijgen, omdat:

  • We steeds ouder worden.
  • Nieuwe, effectievere therapie├źn snel worden ontwikkeld.
  • Er steeds meer vraag is vanuit ziekenhuizen, mede vanwege de steeds beter wordende zorg in ontwikkelingslanden.

Beschikbaarheid medische isotopen
Elke dag werken nucleair geneeskundigen in ziekenhuizen met radioactieve stoffen. Ruim de helft van de ziekenhuizen in Nederland en Europa zijn afhankelijk van de productie uit Petten. Nederland is marktleider (30% van de markt) als het gaat om het bestralen van de grondstoffen in een reactor.

Met de komst van PALLAS blijven medische isotopen ook na sluiting van de HFR voldoende beschikbaar en krijgt onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelingen een extra boost. Leveringszekerheid en innovatie zijn de kernbegrippen van de PALLAS-reactor.